Rebox

За проекта

REBOX
Рециклирай Умно.

Проектът има за цел да мотивира и изгради устойчиви навици, свързани с опазването на околната среда. Чрез системата, която сме изградили насърчаваме разделното събиране, придавайки действителна стойност на всеки изхвърлен отпадък.

Обединявайки добри практики, свързани с рециклирането, поведенчески принципи от теорията на побутването (Cass R. Sunstein, Nudging: A Very Short Guide, 37 J. Consumer Pol’y 583 2014)) и технологии (IoT) се стремим да предложим работещо решение в тази посока.

На практика всяка бутилка или кенче пуснати в умните контейнири “Rebox”, ще бъдат предадени за рециклиране, а със събраната сума ще се финансират еко инициативи в самите училища.

0

Събрани бутилки

0

Събрани кенчета

0

Събрани средства

Процеса

01.

Рециклираме умно

Учениците събират пластмасови бутилки и кенчета в нашите технологочни контейнери, като подготвят внимателно всеки отпадък.

02.

Проверка и сортиране.

Училищата, съвместно с наш екип проверяват, сортират и измерват повторно събрания отпадък, след което специализирана фирма идва да го извози.

03.

Предаване и финансиране.

Събрания отпадък се предава за вторични сурвини, за което училището получава конкретна сума, с която да финансира провеждането на различни еко инициативи и закупуването на оборудване и материали за тях.

Екип

...или основните лицата зад този проект.

Ивайло Сакеларив

Софтуерен ръководител

Денис Исметов

Хардуерен ръководител

Петър Бодуров

Ръководител проект

Моника Стефанова

Комуникацинен специалист

Партньори

...или организациите, които подкрепят този проект

...

Албена Иванова-Неделчева

...

Росина Инджева

...

Павел Павлов

© All rights reserved. Powered by Pixels.